Lista aktualności Lista aktualności

A jak szanowne zdrowie?

W obliczu masowego występowania leśnych szkodników owadzich w różnych częściach kraju pytanie o zdrowie naszych strzeleckich kompleksów leśnych jest jak najbardziej na miejscu.

Dla leśników priorytetem jest dobry stan zdrowotny lasu. Wszelkie niebezpieczeństwa i zagrożenia są na bieżąco wykrywane i lokalizowane. Służy temu, m.in. monitoring prowadzony pod kątem występowania uszkodzeń, powodowanych przez owady, grzyby, ssaki, bądź czynniki abiotyczne (wiatr, zbyt wysoka lub niska temperatura, wyładowania atmosferyczne).

Wynik ostatniej lustracji terenowej lasów Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie, przy udziale pracowników z Zespołu Ochrony Lasu w Szczecinku, niestety nie przyniósł radosnych informacji.

Miejscami, nasze lasy, zwłaszcza z sosną zwyczajną czy świerkiem pospolitym, są w słabszej kondycji zdrowotnej. Świadczą o tym ażurowe korony drzew z odbarwiającym się igliwiem, a nawet częściowe lub całkowite zamieranie koron. Można też zaobserwować ślady żerowania korników na strzałach lub gałęziach drzew.

Obecny stan to m.in. wynik osłabienia drzew w latach poprzednich. Egzemplarze osłabione na skutek suszy, panujących długotrwale wysokich temperatur i silnego nasłonecznienia, a także wynikającej z tego zwiększonej konkurencyjności, obecnie stały się atrakcyjnym miejscem żerowania i rozwoju szkodników owadzich.

Najgroźniejszym dla świerka jest kornik drukarz, zaś sosny - kornik ostrozębny. Te maleńkie chrząszcze, jeśli znajdą się tylko w sprzyjających warunkach bardzo szybko wywodzą kolejne pokolenia, a przez swoją żarłoczność opanowują  następne tereny. W dodatku, zaobserwowano, iż nasze sosny posiadają kolejną przypadłość. Na większości badanych egzemplarzy zdiagnozowano obecność grzyba Sphaeropsis sapinea, który powoduje zamieranie wierzchołków pędów sosny.

Taka ocena stanu zdrowotnego lasu zmusza nas leśników do obrania właściwej strategii i podjęcia zdecydowanych działań mających na celu niedopuszczenie do nadmiernego rozwoju korników. Drzewa na których pojawiły się już owady i rozpoczęły żerowanie, należy jak najszybciej usunąć z lasu, tak, by nie stanowiły miejsc namnażania się kolejnych pokoleń.

Przed nami okres wytężonych działań. W walce z tak ekspansywnym przeciwnikiem jakim są korniki, najważniejszy jest czas. Wszystkie zabiegi sanitarne musimy dokonać w odpowiednich terminach.

Trzymajcie za nas kciuki!  

Oprac: D.W-W.

Fot. arch N-ctwa

 

Zapraszamy do zapoznania się z artukułem dr. inż. Tomasza Jabłońskiego z Zakładu Ochrony Lasu, Instytut Badawczy Leśnictwa na temat niszczenia sosny przez zjawisko wieloczynnikowego zamierania.

http://www.lasy.gov.pl/pl/pro/informacje/aktualnosci/rekordowo-cieple-lata-uderzaja-w-sosny

 

„Człowiek bez strategii, który lekceważy sobie przeciwnika, nieuchronnie skończy jako jeniec.” Sun Zi (starożytny myśliciel Dalekiego Wschodu, autor najstarszego na świecie podręcznika sztuki wojennej, współcześnie traktowanego jako podręcznik prakseologii oraz interpretacji np. w strategii zarządzania przedsiębiorstwem)