Lista aktualności Lista aktualności

Co zagraża królowej?

   Sosna pospolita – królowa polskich lasów. Tak często określamy ten najpospolitszy gatunek drzew iglastych, który rośnie w polskich lasach.  Jest jej najwięcej, zajmuje 58,2% powierzchni lasów w Polsce i to na różnych  siedliskach. Niestety na jej młode igiełki lub delikatne pączki czyhają żarłoczne larwy niektórych motyli czy błonkówek. Są to gatunki owadów należące do grupy szkodników pierwotnych sosny. Jesień to najlepsza pora aby sprawdzić liczebność szkodników zagrażającym leśnej królowej.

   W strzeleckich lasach również króluje sosna, jej rzeczywisty udział wynosi ponad 71%. Dlatego, tak ważny dla nas leśników staje się dobry stan zdrowotny drzewostanów sosnowych. Wszelkie niebezpieczeństwa i zagrożenia trwałości ekosystemu leśnego muszą być wcześniej przewidywane, wykrywane i lokalizowane. Wykorzystując fakt, iż po silniejszym ochłodzeniu owady, które dotąd intensywnie żerowały w koronach drzew schodzą niżej i przenoszą się pod ściołę, w której planują zimować, dokonujemy pewnego rodzaju szpiegostwa. To szpiegostwo ma na celu poznanie liczby i zdrowotności tych owadów, a fachowo nazywa się jesiennym poszukiwaniem szkodników pierwotnych sosny. Podczas jesiennych poszukiwań wypatrywane są poczwarki, larwy lub gąsienice strzygoni choinówki, poprocha cetyniaka, siwotka borowca, barczatki sosnówki, osnui gwiaździstej i boreczników. Aby je znaleźć należy dokładnie przeszukać ściołę i wierzchnią warstwę gleby w obrębie 10 poletek badawczych o powierzchni 0,5m2 każde, usytuowanych w drzewostanie zgodnie ze schematem. A w poszukiwaniu  kokonów boreczników to nawet trzeba obszukać korę (zwłaszcza jej spękania) rosnących w pobliżu poletek sosen. Rejestrujemy również napotkane owady pożyteczne, będące drapieżnikami lub pasożytami wobec tych niszczycielskich. Oceniamy w ten sposób rzeczywisty stan drzewostanu i określamy opór środowiska, czyli sprawdzamy czy drzewostan jest w stanie sam się obronić przed zagrożeniami.

   Dalej, znalezione owady wkłada się do tekturowych, opatrzonych opisem pudełek i przesyła do Zespołu Ochrony Lasu w Szczecinku. Tam, zespół wybitnych entomologów poddaje materiał szczegółowej analizie, na podstawie której prognozuje się stan populacji szkodnika i zagrożenie jakie może spowodować dla lasów w przyszłym roku.

   W naszym Nadleśnictwie takie poszukiwania wykonywane są corocznie w 77 partiach kontrolnych, a w ramach każdej partii przeszukuje się 10 poletek badawczych.

Oprac: D.W-W.

Fot.: Arch N-ctwa

Znajomość przyszłości nie może być uzyskana od duchów, z astrologii ani obliczeń. Trzeba ją uzyskać od ludzi, którzy znają stan sił wroga.” - Sun Zi