Lista aktualności Lista aktualności

Groźba płomieni w lasach

     Za nami półmetek wakacji, sezon urlopowy w pełni. Od kilkunastu dni żar się leje z nieba, wręcz afrykańskie upały. Deszcz jeśli występuje to miejscami i jest krótkotrwały. Taka aura spowodowała bardzo duże zagrożenie pożarowe w strzeleckich lasach.

Ogólnie, zagrożenie pożarowe lasów określa się na podstawie następujących parametrów: wilgotność ściółki w drzewostanie sosnowym w wieku 40 – 60 lat, wilgotność względna powietrza mierzona na wys. 0,5 m , współczynnika opadowego, który jest ustalany na podstawie dobowej sumy opadów. ( źródło: Rozp. Min. Środ. z dn. 22.03.2006 r.)

Pomiary wykonywane są dwukrotnie w ciągu dnia, o godz. 9:00 oraz o 13:00. I tak, w ostatnim tygodniu wilgotność ścioły nie przekraczała 15-16% w pomiarach porannych, a w pomiarach południowych 12%.

Przy takich parametrach o pożar bardzo łatwo. A wiadomo, pożar to żywioł, bardzo niebezpieczny, nieprzewidywalny, gwałtowny, a nawet śmiercionośny żywioł.

W związku z powyższym apelujemy o ostrożność i rozwagę podczas pobytu na terenach leśnych. Przypominamy jednocześnie, że w lesie oraz na terenach śródleśnych zabronione jest używanie otwartego ognia, rozpalanie ognisk, czy grilli.

     W Nadleśnictwie Strzelce Krajeńskie do dnia 31 lipca zaewidencjonowano 15 pożarów lasu oraz 5 zagrożeń dla lasu ( tj. zdarzeń, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie dla lasu czyli zaistniały bardzo blisko ściany lasu, w tych przypadkach była to odległość od
1 metra do 20 metrów). W wyniku powyższych zdarzeń spłonęło 3,61 ha gruntów leśnych. Jest to niestety niechlubny rekord w skali naszej jednostki, bowiem dotychczas średnia z kilku lat to zaledwie pół hektara spalonego lasu. W tym roku jest to również największa powierzchnia spalona w skali całej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Straty finansowe tychże pożarów oszacowano na wielkość 43 tys. zł, ale żadne złotówki nie zrekompensują strat środowiskowych, krajobrazowych, czy kulturowych.
Z tych 15 pożarów 7 stanowiły podpalenia, 4 powstały w wyniku uszkodzenia linii energetycznych, a 4 powstały z nieustalonych dotąd przyczyn.

?  Co zrobić jeśli zauważymy pożar w lesie ?

Niezwłocznie zgłosić do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, numer 112. Centrum jest w stałym kontakcie z wieloma służbami, również z dyżurującym Punktem Alarmowo-Dyspozycyjnym w nadleśnictwie.

Aktualne zagrożenie pożarowe lasu można sprawdzić na stronie internetowej: http://www.traxelektronik.pl/pogoda/las/index.php