Lista aktualności Lista aktualności

Konsultacje społeczne projektu Planu Urządzenia Lasu

Komunikat na temat konsultacji społecznych projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie na lata 2020-2029 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko oraz dokumentacja zakresu zadań ochronnych dla Obszaru Natura 2000 Ostoja Barlinecka PLH080071 w zarządzie Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie

  1. W związku z decyzjami organów państwa i zaleceniami służb sanitarnych odnośnie epidemii koronawirusa (SARS-CoV-2) – zmianie ulega sposób wyłożenia do konsultacji społecznych, prowadzonych  w dniach 17.03.2020 - 07.04.2020 w/w dokumentu. Końcowa redakcja projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie na lata 2020-2029 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko oraz dokumentacja zakresu zadań ochronnych dla Obszaru Natura  2000 Ostoja Barlinecka PLH080071 w zarządzie Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskieudostępnione są tylko w formie elektronicznej na stronie BIP Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie w zakładce Plan Urządzenia Lasu.
  2. Opinie/uwagi na temat projektowanych działań z zakresu trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz zadań wynikających z programu ochrony przyrody proszę przesyłać w dniach od 17.03.2020 r. do 07.04.2020r. na adres mailowy  strzelce@szczecin.lasy.gov.pl .
  3. W razie jakichkolwiek pytań w sprawie projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie na lata 2020-2029 – proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 95 763 10 60 lub mailowy na powyższy adres.

Właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Jeżeli uwaga będzie miała charakter zastrzeżenia do ustaleń zawartych w projekcie PUL, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie - udzieli stosownej odpowiedzi na zastrzeżenia w terminie 14 dni od zakończenia okresu wyłożenia planu. Rozstrzygnięcia zawarte w odpowiedzi będą ostateczne dla sporządzenia Planu Urządzenia Lasu.