Lista aktualności Lista aktualności

Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie położone jest głównie na obszarze Bałtyckiej Krainy przyrodniczo-leśnej ( I ) i Dzielnicy Pojezierza Wałecko-Myśliborskiego ( I.3.). Tylko niewielka, południowa część jednostki położona jest w Krainie Wielkopolsko-Pomorskiej ( III ), Dzielnicy Kotliny Gorzowskiej ( III.4 ) [wg regionalizacji Tramplera].

Obszar zajmowany przez Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie został ukształtowany przede wszystkim podczas ostatniego zlodowacenia. Obręb Strzelce to w przewadze pagórkowaty krajobraz równin morenowych ze wzgórzami osiągającymi kilkadziesiąt m n.p.m. Lasy tego obrębu podzielone są na część wschodnią i zachodnią przez dolinę polodowcową z rzeką Ogardną i licznymi jeziorami różnej wielkości.

Obręb Wilanów na północy obejmuje równinę sandrową z licznymi porozrzucanymi po całym obszarze zagłębieniami, często połączonymi ciekami wodnymi (np. rzeka Pełcz, Przyłężek). Fragment południowy nadleśnictwa tworzy równina sandrowa z występującymi sporadycznie wydmami śródlądowymi. Większość gleb nadleśnictwa (90,7%) to typ gleb rdzawych, pozostałe to gleby murszowe, torfowe i murszowate.

Lasy nadleśnictwa leżą w dorzeczu rzeki Odry.

Stosunki wodne związane są z budową geologiczną i rzeźbą terenu. Najkorzystniejsze stosunki wodne posiada północna i środkowa część Obrębu Strzelce Kraj., a to za sprawą rzeczki Ogardna oraz szeregu dużych jezior jak Lipie, Osiek, Ogardzka Odnoga, Słowa, Długie i innych.

Część południowa tego obrębu jest bardzo uboga w zbiorniki wodne. Przez Obręb Wilanów płyną rzeczki: Pełcz (Polka), Przyłężek i graniczna z Nadleśnictwem Kłodawa rzeka Santoczna. Ponadto występuje tu kilka naturalnych strumieni i wiele jezior, z których największe to Dankowskie, Wielkie Buszowskie, Przyłężęk i Wełmino.

Nadleśnictwo Strzelce Kraj. charakteryzuje się klimatem Krainy Wielkich Dolin (wg Romera) z wyraźnym wpływem klimatu morskiego i pojeziernego z łagodnymi zimami, chłodnym okresem letnim i wegetacyjnym, opadem w roku poniżej przeciętnej średniej dla kraju oraz długą i ciepłą jesienią.

Zjawiskami niesprzyjającymi są częste późne przymrozki wiosenne oraz susze wiosenne. Panujące wiatry, wywierający znaczący wpływ na gospodarkę leśną, wieją z kierunków zachodnich.