Lista aktualności Lista aktualności

Nie wypalaj traw!

Cieplejsza w ostatnich dniach aura z pewnością wyzwoli w nas chęć przebywania na świeżym powietrzu.

I bardzo dobrze! Bowiem naukowcy dowiedli, że spędzanie czasu na łonie natury zwiększa naszą zdolność rozwiązywania problemów i naszą kreatywność. A 20 minut przebywania w naturze wystarczy aby znacząco obniżył się poziom hormonu stresu w naszym organizmie. Taka wiosenna atmosfera może również skłaniać do porządkowania otoczenia. Pamiętajmy: wypalanie zeszłorocznej wysuszonej roślinności nie jest najlepszym rozwiązaniem. Sucha trawa jest doskonałym materiałem palnym, co w połączeniu z nieodpowiedzialnością ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów.

Wypalanie traw jest zakazane!

Zakaz taki jest ujęty m.in. w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 r. poz. 142):

• art. 131 pkt 12: „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.

• art. 131: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny”.

Koniecznie zapoznaj się z materiałami Stop Pożarom Traw (www.stoppozaromtraw.pl)

D.W-W.
Fot.: www.stoppozaromtraw.pl