Lista aktualności Lista aktualności

Ograniczanie rozprzestrzeniania się ASF na terenie Polski

            W siedzibie Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie odbyło się robocze spotkanie dotyczące realizacji rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zakresie niezbędnych działań dla ograniczenia rozprzestrzeniania się ASF na terenie RP.

            Przypomnijmy, skrót ASF to oznaczenie wysoce zakaźnej i zaraźliwej choroby wirusowej wszystkich ras świń domowych oraz dzików – afrykańskiego pomoru świń. Choroba niestety charakteryzuje się wysoką ( 80-100 %) śmiertelnością i pomimo kilkudziesięciu lat badań nie opracowano dotychczas skutecznej szczepionki ochronnej.

Pozytywem jest fakt, iż wirus ASF nie jest chorobotwórczy dla ludzi oraz innych gatunków zwierząt.

Po raz pierwszy w Polsce ognisko choroby odnotowano w roku 2014, zaś do 29 czerwca br. zarejestrowano   w Polsce aż 373 przypadki ASF.

Mając na uwadze narastające zagrożenie związane z pojawianiem się nowych ognisk choroby u świń domowych oraz licznymi przypadkami rejestrowania padłych dzików, u których stwierdzono wirusa ASF, istotnego znaczenia nabiera właściwa gospodarka populacją dzika na terenach obwodów łowieckich całego kraju. Stąd też, w ramach ścisłej współpracy ze służbami weterynaryjnymi, Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego oraz Zarządami Kół Łowieckich gospodarujących na terenie nadleśnictwa 6.09.br zorganizowano spotkanie robocze. Tematem wiodącym obrad były zaktualizowane rekomendacje Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które określają „graniczny” poziom gęstości populacji dzików poniżej którego zakażenie przestaje się szerzyć. Redukcja populacji dzików dokonywana w ramach planowej gospodarki łowieckiej dla obszaru terytorium RP na zachód od Wisły winna być przeprowadzona do poziomu 0,5 osobnika/km2. W trakcie spotkania swoje stanowisko w sprawie przedstawili: Pan Piotr Bajko – przedstawiciel Zarządu Okręgowego PZŁ Gorzowie Wlkp. , Marcin Małecki – przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Strzelcach Kraj., Mateusz Karkoszka – Zastępca Burmistrza Strzelec Kraj. oraz przedstawiciele Zarządów Kół Łowieckich: „Brzoza”, „Knieja”, „Jeleń”, „Ostoja”, „Sobół”, „Św. Hubert”. Nad całością obrad czuwał zespół pracowników Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie, z Nadleśniczym Grzegorzem Jankowskim na czele, którzy zaprezentowali i omówili dokładną analizę gospodarki populacją dzika na terenie jednostki.

Jednym z efektów spotkania było wystąpienie wszystkich obecnych Kół Łowieckich z wnioskiem o dokonanie zmiany „Rocznego Planu Łowieckiego” w części dotyczącej pozyskania dzików, o zwiększenie o 30% w stosunku do wersji pierwotnej.  

Oprac. Ł.P.,D.W-W.

Foto: archiwum N-ctwa