Lista aktualności Lista aktualności

Podpalacz zatrzymany!

Na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich, 15 kwietnia 2016 r. strażnicy leśni z Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie włączeni zostali w poszukiwania osoby zaginionej. Młody mężczyzna wyszedł z domu pozostawiając list, w którym informował o zamiarze popełnienia samobójstwa. W tym samym czasie, w rejonie poszukiwań, ujawniono pożar lasu. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że do podpalenia przyczynił się poszukiwany. Do akcji gaśniczej zadysponowano samolot patrolowo-gaśniczy Lasów Państwowych oraz kilkanaście zastępów strażaków ochotników.  

Po szybkim i skutecznym opanowaniu pożaru, strażacy włączyli się w poszukiwania. W ich trakcie jeden z policjantów przeczesujących las złamał nogę. Pomocy medycznej udzielili mu profesjonalnie przeszkoleni druhowie.

Sprawne współdziałanie służb pozwoliło na ujęcie i zatrzymanie podpalacza już kilkadziesiąt minut od rozpoczęcia akcji poszukiwawczej. Taki, w ogólnym zarysie, był scenariusz kolejnych już ćwiczeń prowadzonych na terenie Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie  przez Policję, Państwową Straż Pożarną i jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Wypracowanie skutecznych rozwiązań w sytuacjach kryzysowych przyczynia się w sposób bezpośredni do ratowania ludzkiego życia i mienia.

Straż Leśna nie jest formacją powołaną do ochrony porządku publicznego, jednakże bardzo często, samodzielnie i we współdziałaniu z innymi służbami, realizuje zadania z tego zakresu.
Wiedza i doświadczenie strażników leśnych jest nie do przecenienia w działaniach na rozległych i trudno dostępnych terenach leśnych.

W przygotowanie ćwiczeń zaangażowani byli także inni pracownicy Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie. W charakterze obserwatorów w ćwiczeniach uczestniczyli między innymi Sławomir Wencel - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, Grzegorz Jankowski - Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie, Krzysztof Sidorowicz - I Zastępca  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim, Edward Tyranowicz Starosta Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego, Przemysław Muszyński -  Komendant Powiatowy  Policji Strzelcach Krajeńskich, Andrzej Cacek - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich.

Tekst. G.Makowski