Lista aktualności Lista aktualności

Policzymy wszystkie łyżki i słuchy!

Jak już informowaliśmy ( czyt. więcej w zakładce Wydarzenia), w ostatni weekend lipca odbędą się letnie obserwacje zwierzyny.

W jednym czasie, na obszarze 48 tys. ha zasięgu administracyjnego Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie obserwowane zostaną wszystkie ssaki leśne bytujące na tym terenie. Jednoczesne obserwacje zwierzyny, czyli: jeleni, danieli, saren, dzików oraz pozostałych leśnych ssaków, zostaną przeprowadzone z wyznaczonych ambon we wszystkich obwodach łowieckich naszego Nadleśnictwa, jak i całego zasięgu regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Celem tych działań, jest uzyskanie rzetelnej informacji o strukturze płciowej i wiekowej oraz o zrealizowanym przyroście zwierząt łownych.

Akcja obserwacji na tak rozległym obszarze to bardzo poważne przedsięwzięcie, zwłaszcza pod względem logistycznym.  Dlatego 13 lipca br. odbyło się spotkanie organizacyjne, w którym uczestniczyli przedstawiciele kół łowieckich, organizacji przyrodniczych oraz nadleśnictwa. Ustalono miejsca obserwacji, liczby obserwatorów na poszczególnych obwodach oraz wyznaczono koordynatorów obwodów.

Koordynatorem letnich obserwacji z ramienia Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie jest Pan Daniel Rogowski.

 

Słowniczek:
W gwarze myśliwskiej „łyżki" to uszy jelenia, sarny, daniela i łosia; zaś „słuchy" to uszy dzika, zająca i królika. „Ambona" to miejsce do obserwacji wybudowane na słupach nad ziemią

 

Oprac. D. W-W.     
Foto: arch N-ctwa