Lista aktualności Lista aktualności

Widoczne osłabienie kondycji lasów

Strzeleckim leśnikom sen z powiek spędza osłabiony stan sanitarny lasu, zwłaszcza drzewostanów iglastych. Bladozielony odcień coraz krótszych igieł w koronach stuletnich sosen nie napawa optymizmem. Niestety.

   Królowa-sosna na dość żyznych strzeleckich siedliskach nie radzi sobie z silnym nasłonecznieniem i opadającym poziomem wód gruntowych, jaki od kilku lat obserwowany jest na naszym terenie. Egzemplarze osłabione na skutek suszy, panujących długotrwale wysokich temperatur i silnego nasłonecznienia, a także wynikającej z tego zwiększonej konkurencyjności, obecnie stały się atrakcyjnym miejscem żerowania i rozwoju szkodników owadzich. Mowa tu o takich osobistościach ze świata chrząszczy jak: kornik ostrozębny, przypłaszczek granatek, smolik drągowinowiec czy rytownik pospolity. Sosen nie omijają również inne patogeny,  takie jak jemioła rozpierzchła czy grzyb, który powoduje zamieranie wierzchołków pędów sosny.

   Taka ocena stanu zdrowotnego lasu zmusza nas, leśników do obrania właściwej strategii i podjęcia zdecydowanych działań mających na celu niedopuszczenie do nadmiernego rozwoju korników. Drzewa na których pojawiły się już owady i rozpoczęły żerowanie, należy jak najszybciej usunąć z lasu, tak, by nie stanowiły miejsc namnażania się kolejnych pokoleń.
Przed nami okres wytężonych działań. W walce z tak ekspansywnym przeciwnikiem jakim są korniki, najważniejszy jest czas. Wszystkie zabiegi sanitarne musimy dokonać w odpowiednich terminach.

Oprac: D.W-W.
Fot. arch N-ctwa