Lista aktualności Lista aktualności

Wilki po obu stronach Odry

Dnia 9.10.2019r. w siedzibie Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie spotkali się miłośnicy przyrody, dla których sprawy wilka (Canis lupus) nie są obojętne. W polsko-niemieckim panelu dyskusyjnym to właśnie on był głównym tematem.

Nadrzędnym celem spotkania była wymiana doświadczeń związanych z tym ssakiem, który  w obu krajach jest objęty ochroną gatunkową oraz poznanie sposobów postępowania w sytuacji powstania szkód wyrządzonych przez wilka. Ważne było także zapoznanie się z historią, biologią, behawioryzmem i rozwojem populacji wilka.

W wydarzeniu tym uczestniczyli ze strony niemieckiej przedstawiciele Ministerstwa Środowiska Kraju Związkowego Brandenburgii, hodowca owiec oraz opiekun wilków. Z kolei polską stronę reprezentowali samorządowcy, na czele ze Starostą Strzelecko-Drezdeneckim, przedstawiciele służb ochrony przyrody tj:, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Poznaniu, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego, Parku Narodowego Ujście Warty,  Drawieńskiego Parku Narodowego ponadto przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie i Zielonej Górze, przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Gorzowie Wlkp. oraz pracownicy Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie.

Spotkanie rozpoczęło się filmem prezentującym walory Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie. Następnie głos zabrali prelegenci. Dyskutowano od spraw historyczno-kulturowych podczas referatu Pana Marka Maciantowicza, który opowiadał o pochodzeniu wilka i legendach z nim związanych, do spraw, które stanowią wyzwanie dla dzisiejszych specjalistów, jak ukazała to w swoim referacie Pani Verena Harms, opowiadając o planie zarządzania populacją wilka. Zarówno, Pan Ekkehard Kluge, jak i Pan Tomasz Kozłowski w swych wystąpieniach poruszyli kwestie prewencji wilka oraz możliwych działań człowieka w sprawie ochrony zwierząt hodowlanych. Wystąpienie hodowcy owiec z Niemiec, umożliwiło wszystkim poznanie problemów, z jakimi muszą się mierzyć rolnicy posiadający zwierzęta hodowlane i uświadomił niezwykle wysoką skuteczność owczarków w ochronie gospodarstwa. Z kolei Pan Peter Peuker przedstawił nam wymagania i kompetencje, które są niezbędne do tego, aby zostać opiekunem wilków, a także uświadomił jak wielką odpowiedzialnością musi wykazać się osoba starająca się o ten status. Dyrektor Parku Narodowego Ujście Warty zwrócił uwagę na transgraniczność wilka i jego możliwościach migracyjnych. Po zakończeniu wszystkich prezentacji można było zauważyć, że zarówno strona niemiecka jak i polska zmagają się z podobnymi problemami związanymi ze wzmożonym występowaniem wilka.

 

Oprac.: S.G, E.S.

Fot.: Arch. N-ctwa