Lista aktualności Lista aktualności

Wiosenne sadzenie lasu

Jak zwykle wiosną rozpoczynamy odnowienia. Czyli, w miejsca gdzie dotychczas rósł las  wprowadzamy kolejne pokolenia drzew.

W strzeleckim nadleśnictwie odbywa się to poprzez sadzenie sadzonek drzew leśnych lub poprzez siew mechaniczny nasion sosny zwyczajnej.

Odnowienia trwają – do posadzenia jest 1,2 miliona sztuk młodych drzew bądź krzewów, a 9 kg nasion sosny zostanie wkrótce posiane na ok. 7 ha przygotowanej gleby.  Całość prac związanych z odnowieniem lasu powinna kosztować 750 tys. zł, a efektem będzie blisko 200 ha nowego, młodego lasu. Taka powierzchnia to mniej więcej 286 boisk do piłki nożnej.

 

Oprac. D. W-W. 

Foto: R.Soniewski

Las, oprócz tego, że jest ogromną fabryką tlenu, wielkim filtrem, producentem drewna i półfabrykatów drewnianych. Jest także miejscem pracy dla tysięcy osób, a dla milionów – miejscem wypoczynku, realizacji swoich pasji i zainteresowań.

 

 

 

 

 

 

 

Lasy Państwowe sadzą co roku 500 mln drzew,  co przeliczając przez liczbę minut w ciągu całego roku daje nam 1000 drzew na minutę.