Lista aktualności Lista aktualności

Wiosna uderza do głów, ale bije po kieszeni

Wiosna uderza do głów, ale bije po kieszeni.

 

            Zakończyło się wyliczanie strat po wiosennych wybrykach miłośników ryku silników i ostrych wiraży po leśnych drogach.  „Zabawa" w niszczenie mienia Skarbu Państwa ( czyli każdego obywatela naszego kraju) spowodowała straty na blisko 50 tys. zł. Kto to naprawi? I kto za to zapłaci?

Problem jest poważny i złożony, dlatego ta sprawa była omawiana w szerszym gronie. Lokalni włodarze, czyli starostowie powiatu strzelecko-drezdeneckiego, burmistrzowie i przedstawiciele Rady Gminy Strzelce Krajeńskie 6 kwietnia br. wraz z przedstawicielami Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie lustrowali zniszczone fragmenty Dojazdu Pożarowego nr 28 .

 

Trudno pojąć bezmyślne niszczenie i trwonienie dla zabawy wysiłków rzeszy osób. A w taki właśnie sposób mieszkańcy gminy Strzelce Krajeńskie rozprawili się z oddaną do użytku pod koniec ubiegłego roku, wybudowaną drogą leśną w okolicy miejscowości Sławno. Droga kosztowała blisko 4 mln złotych i jest niezbędnym elementem udostępnienia obszarów leśnych i prowadzeniu w nich racjonalnej gospodarki leśnej, ale przede wszystkim stanowi ona Dojazd Pożarowy, czyli podstawowy szlak komunikacyjny w planowaniu i organizowaniu akcji ratowniczo-gaśniczych. Zwłaszcza na tym terenie jest to bardzo ważne, bowiem to tu, we wrześniu 2015 roku lasy zostały uszkodzone na skutek pamiętnej nawałnicy. Jeszcze nie ochłonęliśmy od szkód spowodowanych przez wiatr, a już musimy borykać się z bezmyślnością i szkodami powodowanymi przez ludzi. 

Wiosenne wybryki kierowców pojazdów mechanicznych typu quad oraz cross naruszyły konstrukcję nawierzchni drogi, zostały zerwane krawędzie korony  drogi, a w setkach miejsc powstały nierówności.

Droga powstała w technologii kruszywa łamanego i jest na gwarancji. Jednak gwarancja jaką udzielił wykonawca nie obejmuje umyślnego niszczenia konstrukcji i technologii nawierzchni. I tu rodzą się poważne w skutkach problemy. Sprawa zniszczenia mienia Skarbu Państwa została zgłoszona do organów ścigania wraz z cyfrowymi materiałami dowodowymi, gdyż obiekt jest monitorowany.

W związku, iż na drogach leśnych w okolicy Sławna spotkać można biegających i spacerujących strzelczan prosimy o ostrożność, bowiem rozpędzone motory czy auta  stanowić mogą dla nich zagrożenie. Równocześnie zwracamy się z apelem o informowanie o zauważonych aktach wandalizmu dotyczących mienia publicznego do Posterunku Straży Leśnej w Nadleśnictwie ( tel. 957631060, strzelce@szczecin.lasy.gov.pl) lub na Policję.

Jeśli proceder niszczenia drogi nie zakończy się nadleśnictwo podejmie kroki w kierunku radykalnego ograniczenia ruchu, czyli po prostu zamknie drogę.

 

 

Oprac. D. W-W. 

Foto:arch N-ctwa