Lista aktualności Lista aktualności

Wspólnymi siłami można więcej

Ta prawda znana od wieków ponownie sprawdziła się w naszym lokalnym, strzeleckim środowisku. Choć w dzisiejszych czasach bardziej wymowna jest sentencja, której autorem jest Charles Steinmetz : „Współpraca to nie sentyment – to konieczność ekonomiczna".

 

Zakończyła się realizacja przedsięwzięcia wspólnego Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie z Gminą Strzelce Krajeńskie pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Sławno – Przyłęg.

Przebudowa polegała m.in. na wykonaniu profilowania podłoża, jego zagęszczeniu, wykonaniu warstwy wzmacniającej i odsączającej, wykonaniu poboczy gruntowych oraz dołów chłonnych na terenie drogi. Nawierzchnia na przebudowywanych odcinkach drogi gminnej została wykonana z kruszywa łamanego.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie oraz Funduszu Leśnego* PGL Lasy Państwowe kwotą 555,6 tys. zł. Pozostałą część kosztów sfinansował właściciel drogi – Gmina Strzelce Krajeńskie, kwotą 15 tys. zł.

 

Partnerzy tego przedsięwzięcia są głęboko przekonani o jego słuszności, teraz tylko pozostaje oczekiwać zrozumienia i troski o wspólne dobro od użytkowników tej gminnej drogi.

Jednocześnie nadal apelujemy o informowaniu o zauważonych aktach wandalizmu dotyczących mienia publicznego na Policję lub do Posterunku Straży Leśnej w Nadleśnictwie ( tel. 957631060, strzelce@szczecin.lasy.gov.pl).

 

* - Fundusz Leśny - dysponowana przez Dyrektora Generalnego forma gospodarowania środkami PGL LP na cele wskazane w ustawie o lasach, mająca charakter wewnętrznej organizacji gospodarki finansowej, nie będąca funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych z 26.11.1998 r.  ( źródło: H.Szramka, www.encyklopedialesna.pl)

 

 

 Oprac. D. W-W. 

Foto:arch N-ctwa