Lista aktualności Lista aktualności

Zanim posadzimy nowy las

Choć do wiosny jeszcze daleko, choć koronawirus destabilizuje nasz system pracy, strzeleccy leśnicy niestrudzenie przygotowują się do wiosennych odnowień lasu.

Jak ogólnie wiadomo las powstaje przez odnowienie lub zalesienie. Odnowienie powierzchni leśnej to sadzenie lasu w miejscu wyciętego wcześniej dojrzałego drzewostanu. A zalesienie to zakładanie lasu na gruntach nieleśnych, czyli tam gdzie do tej pory nie rósł las, np. na gruntach ornych lub nieużytkach.
Odnowienie może odbywać się w sposób naturalny (poprzez samosiew lub w sposób odroślowy) albo sztuczny (sadzenie sadzonek lub wysiewanie nasion). Najpowszechniejszym sposobem odnowienia sztucznego jest sadzenie, które rozpoczyna się zwykle wczesną wiosną, po rozmarznięciu ziemi. Aby jednak dobrze posadzić należy spełnić kilka warunków. Jednym z nich jest właściwe przygotowanie gleby. Najczęstszym sposobem takiego przygotowania jest wyoranie bruzd o szerokości około 70 - 80 cm w odstępach co ok. 1,5 m.b. ( licząc od środka bruzd), czyli tzw. orka pasów. Orkę wykonuje się np. ciągnikiem do którego podczepiony jest specjalny pług, dzięki któremu powstają bruzdy. Wyorywanie pasów rozpoczynamy jesienią, gdyż wpływa to na poprawę jakości przygotowywanej gleby. Jesienne opady zwiększają jej wilgotność, a zimowe przymrozki pozwalają tą wilgotność utrzymać i spowalniają rozwój chwastów. Na wiosnę właśnie w takie bruzdy posadzimy młode drzewka. W strzeleckich lasach, tej jesieni przygotujemy blisko 550 km bruzd, to mniej więcej taka odległość, jakby pojechać samochodem ze Strzelec Krajeńskich do Krakowa.

Oprac.  D.W-W.
Fot. archiwum N-ctwa