Lista aktualności Lista aktualności

Zaśmiecanie to wykroczenie

                                                                                                             

...nie ma zasadniczej różnicy między papierem rzuconym na podłogę w operze, na dywan we własnym M-4 czy na ściółkę w lesie.  Dobrze wychowany, wrażliwy człowiek nie zrobi tego – nawet jeśli nie ma pojęcia o funkcjonowaniu ekosystemu...

                                                                                                              Anna Kalinowska:

                                                                                                  „Ekorozwój – wybór na nowe stulecie”

 

Wybierając się do lasu na wycieczkę pieszą czy rowerową oczekujemy, że będzie to czas relaksu i wypoczynku.  Ale niekiedy wyprawę tę mogą uprzykrzyć piętrzące się  między drzewami stosy śmieci.

Las nie zaśmieca się sam, to ludzie wyrzucają tu odpadki, często doskonale wiedząc, że jest to niezgodne z prawem i szkodzi roślinom i zwierzętom.

Wyrzucanie śmieci do lasu to nie tylko straszne prostactwo, ale też i wykroczenie, którego konsekwencjami są  kara grzywny ( od 20zł do 5000 zł) albo kara nagany, a w przypadku  zakopywania  odpadów  w lesie kara aresztu do  30dni.

Stanowi o tym art. 162 Kodeksu wykroczeń:

§ 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany.

§ 2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu albo grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec nawiązkę, a w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 orzeka się nawiązkę – do wysokości równej kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania, usunięcia z lasu, a także zniszczenia lub neutralizacji odpadów.

Wyrzucający śmieci do lasu nie do końca są anonimowi. Niekiedy w wyrzuconych nielegalnie śmieciach można znaleźć informację, która pozwala ustalić właściciela. Bywa też tak, że sprawca zostaje przyłapany  na gorącym uczynku. Jednak  w wielu przypadkach ujęcie sprawców zaśmiecania lasu jest niebywale trudnym zadaniem, ale nie poddajemy się. Dzięki zaawansowanym technologiom stosowanym obecnie w lesie i coraz większemu zaangażowaniu społeczeństwa w dbałość o przyrodę, udaje się karać osoby za taki czyn.

Apelujemy, by nie zaśmiecać lasów, jak również nie być obojętnym na takie zachowanie. W przypadku zauważenia faktu zaśmiecania terenów leśnych, bądź istnienia nielegalnych wysypisk w lasach prosimy o przekazanie takiej informacji do Posterunku Straży Leśnej w Nadleśnictwie ( tel. 957631060, strzelce@szczecin.lasy.gov.pl) lub na Policję.

Oprac. A.S.

Fot. arch. N-ctwa