Asset Publisher Asset Publisher

Unieważnienie postępowania - Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności Nr S.082.1.4.2019 z dnia 18.09.2019 r.

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności

Nr S.082.1.4.2019 z dnia 18.09.2019 r.

 

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

 

Zamówienie będzie udzielone w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zapytanie zostało umieszczone na stronie:

www.strzelcekrajenskie.szczecin.lasy.gov.pl

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie przepisów Zarządzenia Nr 43 Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie z dnia 12.12.2018 r.

 

Zapraszamy do składania ofert.

Oferty należy złożyć wg wyboru:

  • w sekretariacie Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie al. Piastów 11B, 66-500 Strzelce Krajeńskie (oferta może być złożona w kopercie) lub pocztą elektroniczną na adres: strzelce@szczecin.lasy.gov.pl

     w terminie do 26.09.2019 r., do godziny 14:00.