Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikat FSC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, której podlega Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie, w marcu 1999 roku, jako jedna z pierwszych dyrekcji Lasów Państwowych
w Polsce, uzyskała certyfikat dobrej gospodarki leśnej wg systemu FSC®.

Certyfikat FSC jest weryfikowany w wyniku przeprowadzanych audytów okresowych,
które pozwalają sprawdzić system prowadzonej gospodarki leśnej.

Certyfikat dobrej gospodarki leśnej wg systemu FSC o numerze: SGS-FM/COC-000243 ważny jest do 15 kwietnia 2024 roku.

 

resources-to-get