Asset Publisher Asset Publisher

Letnie obserwacje zwierzyny

Letnie obserwacje zwierzyny

 

            Podobnie jak w roku ubiegłym, na przełomie lipca i sierpnia w lasach regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie odbyły się letnie obserwacje zwierzyny. 

W Łowieckim Rejonie Hodowlanym do którego należy nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie na termin obserwacji wybrano pierwszy weekend sierpnia.

 

Obserwacje zwierzyny: jeleni, danieli, saren, dzików oraz pozostałych leśnych ssaków przeprowadzane są z wyznaczonych ambon, jednocześnie we wszystkich obwodach łowieckich. Celem tych działań, jest uzyskanie rzetelnej informacji o strukturze płciowej i wiekowej oraz o zrealizowanym przyroście zwierząt łownych. Obserwator biorący udział w takich badaniach winien mieć podstawową wiedzę w zakresie łowiectwa, a jego zadaniem jest policzenie i zidentyfikowanie zaobserwowanych zwierząt. Wyniki obserwacji, czyli ilość osobników, płeć oraz w miarę możliwości określona klasa wieku wraz z godziną zauważenia wpisywane są do formularza „Karty Bezpośrednich Obserwacji Zwierzyny".  Zebrane w ten sposób dane stanowią wiarygodne informacje w zakresie podstawowych wskaźników populacyjnych tj., stosunek płci oraz przyrost zrealizowany, a to zaś jest niezbędne do właściwego gospodarowania populacją zwierzyny płowej, zwłaszcza jeleni.

 

Przedstawiamy zbiorcze zestawienie wyników dwudniowej obserwacji zwierzyny:

 

 

Wyniki letniej obserwacji zwierzyny, ogółem w grupach  - sierpień 2016
 
Gatunek: jeleń szlachetny (w sztukach)    
Byki Łanie Cielęta nierozpoznane  Razem  
103 247 111 56 517  
   
 
Gatunek: daniel zwyczajny (w sztukach)    
Byki Łanie Cielęta nierozpoznane  Razem  
19 4 4 5 32  
   
 
Gatunek: sarna europejska (w sztukach)    
Kozły Kozy Koźlęta nierozpoznane  Razem  
179 229 67 53 528  
   
 
Pozostałe gatunki (w sztukach)  
dziki lisy zające borsuki jenoty wilki
403 33 36 5 2 3

 

 

 

 

 

 

Oprac. D. W-W. 

Foto:arch N-ctwa