Asset Publisher Asset Publisher

Wiosenne sadzenie lasu

Jak zwykle wiosną rozpoczynamy odnowienia. Czyli, w miejsca gdzie dotychczas rósł las wprowadzamy kolejne pokolenia drzew. Las musi trwać.

Nadleśnictwa mają obowiązek ponownego wprowadzenia roślinności leśnej (upraw leśnych) w okresie do 5 lat od momentu usunięcia drzewostanu. W praktyce najczęściej już po dwóch latach takie powierzchnie zostają uzupełnione nowym pokoleniem drzew. W strzeleckim nadleśnictwie odbywa się to poprzez sadzenie sadzonek drzew leśnych lub poprzez siew mechaniczny nasion sosny zwyczajnej. Wiosna nastała, pogoda sprzyja więc odnowienia trwają – do posadzenia jest 780 tys. sztuk młodych drzew bądź krzewów na pow. 120 ha ( to tak jakby posadzić las na 169 boiskach do piłki nożnej!). A to nie wszystko, bowiem w najbliższych dniach, ponad 5 kg maleńkich nasion sosny zostanie posiane na ponad 4 ha uprzednio przygotowanej gleby. Wśród gatunków głównych takich jak: sosna zwyczajna, dąb szypułkowy i bezszypułkowy, buk pospolity, brzoza brodawkowata, olsza czarna, grab pospolity, sadzimy także gatunki biocenotyczne takie jak: jabłoń dzika, jarząb zwyczajny, czereśnia ptasia, śliwa tarnina. Te ostatnie przede wszystkim wzbogacają bioróżnorodność lasu oraz przyczyniają się do utrzymania zdrowotności i naturalnej odporności lasu. Całość sadzonek dostarczana jest ze szkółek leśnych Nadleśnictw: Barlinek, Karwin i Smolarz. Sadzonki, które „przyjechały” z ww. szkółek, są jak najszybciej wysadzone na pozycjach lub czekając na swoją kolej przechowywane są w specjalnych dołach, zabezpieczonych glebą, mchem lub gałęziami przed wysychaniem. Każda partia sadzonek musi zostać zaewidencjonowana i dlatego sporządza się dla danej partii dokument pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego (LMR). Dzięki niemu wiemy między innymi z jakiego regionu nasiennego i z jakiego rodzaju obiektu (np. drzewostan, plantacja nasienna) zostały zebrane nasiona dzięki którym powstały te sadzonki.
Aby z tych małych sadzonek wyrósł piękny dojrzały drzewostan musi minąć wiele lat…
Przez ten czas, my Leśnicy wspieramy rozwój tych młodych drzewek chroniąc je i wykonując dodatkowe zabiegi hodowlane... Pielęgnujemy je. I tak kolejne pokolenia leśników będą pielęgnowały, aby w odpowiednim momencie zrobić miejsce dla następnego pokolenia drzew. Cykl ten trwa od dziesiątek lat, a lasu zamiast ubywać – na przekór obiegowej opinii – przybywa.

Oprac. A.S.   
Foto: N-ctwo Strzelce Kraj.

Lasy Państwowe sadzą co roku 500 mln drzew,  co przeliczając przez liczbę minut w ciągu całego roku daje nam 1000 drzew na minutę.