Asset Publisher Asset Publisher

XX Lecie Nadleśnictwa

20 lat Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie

            Bieżący rok jest dla naszej jednostki rokiem jubileuszowym, bowiem mija 20 lat od powołania do życia Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie.  

Przypomnijmy, Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie utworzono z dniem 01.01.1996r. na podstawie Zarządzenia Nr 248 ówczesnego Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13.11.1995 r. poprzez wprowadzenie zmian do Zarządzenia Nr 122 z dnia 19.09.1994 r.. Jednostka powstała z części Nadleśnictwa Smolarz obrębu Smolarz (obecnie obrębu Strzelce Krajeńskie) oraz części Nadleśnictwa Kłodawa obrębu Wilanów (obecnie obrębu Wilanów). Powierzchnia ogólna kompleksów leśnych to ponad 16,5 tys. ha, zaś zasięgiem terytorialnym obejmujemy blisko 48,4 tys. ha. Obecnie, w skład nadleśnictwa wchodzi 10 leśnictw. 

            Uroczyste podsumowanie tych minionych 20 lat odbyło się ostatniego dnia września i rozpoczęło się mszą świętą w Kościele farnym p.w. Matki Bożej Różańcowej w Strzelcach Kraj. celebrowaną przez księdza proboszcza Jacka Makowieckiego.

Do wspólnego podsumowania dotychczasowej działalności jednostki zaproszenie przyjęło wielu znamienitych gości, a wśród nich:

Władysław Dajczak – Wojewoda Lubuski,

Sławomir Wencel, Krzysztof Sielecki, Jacek Więckowski – dyrektorzy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie,

Bogusław Kierus – wicestarosta Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego,

oraz Komendanci Powiatowych Komend Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Kraj., Burmistrz Strzelec Kraj oraz Wójtowie Gmin Stare Kurowo i Zwierzyn, Nadleśniczowie nadleśnictw Smolarz i Głusko oraz przedstawiciele instytucji i organizacji ściśle współpracujących z nadleśnictwem, tj. zakładów drzewnych, banków, przedsiębiorstw usługowych i Kół Łowieckich.

Podczas ceremonii jubileuszu zostały wręczone leśne odznaczenia i okolicznościowe podziękowania.

I tak, Pani Jolanta Jurczyszyn za osiągnięcia i sumienną służbę w ramach struktur Lasów Państwowych  została uhonorowana Kordelasem Leśnika  Polskiego.   

Kordelas Leśnika Polskiego otrzymał również Pan Władysław Dajczak – Wojewoda Lubuski, za działalność wspierającą idee polskiego leśnictwa i jako „najbardziej lesisty wojewoda w Polsce" – jak podsumował dyrektor Wencel.

Pani Jurczyszyn została również odznaczona Srebrną Odznaką Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa (SiTLiD).

Okolicznościowymi podziękowaniami uhonorowano pracowników, którzy pracują w Nadleśnictwie Strzelce Krajeńskie  od początku jego powstania ( w kolejności alfabetycznej): Władysława Bortnowskiego , Grzegorza Dylińskiego, Mirosława Dylińskiego, Adama Handzla, Adama Jankowskiego, Elżbietę Lewandowską-Grochalę, Jolantę Jurczyszyn, Marka Lempaszaka, Beatę Makowską, Angelikę Polak, Beatę Sapałę, Małgorzatę Stolarek, Waldemara Szpilę i Pawła Urbana. 

Podobne podziękowania zostały złożone również na ręce przedstawicieli firm świadczących usługi leśne, którzy współpracują z nami od 1996 roku, to jest dla Panów: Stanisława Andrzejaka, Krzysztofa Jurka, Zenona Kasprzaka, Przemysława Staszaka oraz Ryszarda Szpili.

Na zakończenie uroczystości emocjonalne podziękowania w swoim przemówieniu złożył Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie, Pan Grzegorz Jankowski następującymi słowami:

„ Z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować:

- Panom Dyrektorom oraz pracownikom Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za pomoc i wsparcie przy realizacji powierzonych zadań,

- Panu Wojewodzie oraz wszystkim samorządowcom, Policji, Straży Pożarnej za przychylność i życzliwość w rozwiązywaniu codziennych problemów,

- zakładom, bankom, firmom, Kołom Łowieckim oraz instytucjom, które z nami na co dzień współpracują za wzorowe współdziałanie i zaangażowanie w realizację naszych celów,  

- Księdzu Proboszczowi za dobre słowo i modlitwę.

Szczególnie dziękuję pracownikom Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie, bo przecież oni stanowią największy majątek tej firmy, za ich profesjonalizm i zaangażowanie przy wykonywaniu codziennych obowiązków"

 

Oprac. D. W-W. 

Foto:arch N-ctwa