Program „Zanocuj w lesie” w Nadleśnictwie Strzelce Krajeńskie

Lasy Państwowe otwierają się na nowe dziedziny turystyki. Od 1 maja 2021 r. rusza Program „Zanocuj w lesie”, który powstał jako rozwinięcie pilotażowego programu dla osób parających się nocowaniem na dziko w lesie. Jest to efekt roku obserwacji, ewaluacji, ale przede wszystkim merytorycznej dyskusji z przedstawicielami środowiska surwiwalowego i bushcraftowego. Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie również przystąpiło do tego Programu.

Lokalizacja widoczna jest również na mapie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy oraz z poziomu aplikacji Mbdl (Pobierz na android lub Pobierz na iPhone), z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. Regulaminem  korzystania z obszarów objętych Programem „Zanocuj w lesie”, który jest dostępny w materiałach do pobrania na dole strony;
  2. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/ . Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar ten nie jest objęty zakazem;
  3. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu https://strzelcekrajenskie.szczecin.lasy.gov.pl/zasady-zachowania-sie-w-lesie
  4. z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu. Aktualna lista wydzieleń na których planuje się wykonywanie prac gospodarczych: 56-c, 56-d, 68-n, 72-g, 81-f, 81-h, 83-f, 95-g, 95-m, 96-g, 97-c, 97-f, 106-f, 113-j, 114-d, 128-d
  5. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu ! Sprawdź koła łowieckie: Jeleń, Ostoja i Cyranka Lubuska,

Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz  taki pobyt zgłosić mailowo na adres Nadleśnictwa strzelce@szczecin.lasy.gov.pl ,  nie później niż 2 dni robocze przed planowanym noclegiem. Pobierz formularz zgłoszenia noclegów. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Daria Wyrembelska-Wacławska, tel. 95 763 10 60 lub 535 312 133; e-mail: daria.waclawska@szczecin.lasy.gov.pl


Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Dla wszystkich osób korzystających turystycznie i rekreacyjnie z lasów, nie tylko tych, którzy nocują w lesie w ramach ww. Programu przygotowana została anonimowa ankieta.Podziel się swoją opinią: http://personal.ewaluacja.eu/index.php/544185?lang=pl