Asset Publisher Asset Publisher

Apel Pamięci – 100 lat Niepodległej

                Na terenie Muzeum – Oflag II C Woldenberg 3 października br. strzeleccy leśnicy przygotowali Apel Pamięci dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę.  W uroczystości, wzięli również udział lokalni samorządowcy z Panią Sylwią Łaźniewską – Zastępcą Burmistrza Dobiegniewa na czele. Składając okolicznościową wiązankę oraz zapalając symboliczny znicz przy pamiątkowej tablicy, zebrani złożyli  hołd wszystkim tym, którzy cierpieli i ginęli za Wolną i Niepodległą Ojczyznę.

                Sto lat temu nasza Ojczyzna odzyskała długo oczekiwaną niepodległość. Trudna i kręta była droga naszego kraju od tamtego pamiętnego listopada, ale przez cały ten czas w tle wszystkich historycznych wydarzeń byli obecni leśnicy. Jednym z najtragiczniejszych zakrętów naszej historii był okres II wojny światowej.  Korzystając z faktu, iż na skraju lasów Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie znajduje się bardzo interesujący, lecz nieco niedoceniany obiekt muzealny postanowiono właśnie tam przygotować niezwykłą, bo żywą  lekcję historii i patriotyzmu. Kustosz Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie, Pani Irena Zmańczyńska z wielką charyzmą i kompetentnie przedstawiła zebranym wiadomości związane z Oflagiem II C, w tym również o leśnikach, którzy byli w tym obozie przetrzymywani ( w obozie działały liczne koła środowiskowe, w tym: Koło Leśników). Pani Kustosz wiele uwagi poświęciła również istniejącemu obecnie Stowarzyszeniu Woldenberczyków oraz nakreśliła projekty rozwojowe dotyczące dobiegniewskiego muzeum. 

                Oflag II C Woldenberg - niemiecki obóz jeniecki przeznaczony dla oficerów Wojska Polskiego (oflag) i ich ordynansów, istniejący podczas II wojny światowej. Oflag ten należał do kategorii wzorcowych obozów jenieckich, gdzie nie dochodziło do rażących naruszeń konwencji genewskich.  

Oprac. D.W-W.

Fot. arch. N-ctwa