Asset Publisher Asset Publisher

Spotkania dotyczące nowelizacji ustawy Prawo łowieckie

   Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie, na prośbę Burmistrza Strzelec Krajeńskich oraz Wójtów okolicznych gmin zorganizowało cykl spotkań, kierowanych głównie do sołtysów, które przybliżyły zebranym zawiłości obowiązującej od 1 kwietnia tego roku nowelizacji ustawy.

   W trakcie spotkań szczegółowo omówiono nowelizację ustawy Prawo łowieckie, która wprowadziła istotne zmiany w trybie likwidacji szkód, nakładając określone obowiązki na gminy i sołtysów (organizacja szacowania) i nadleśnictwa (organ odwoławczy). Ustawa ta zmienia m.in. system szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych.

   W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele organów wykonawczych i jednostek pomocniczych gmin, izb rolniczych oraz dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich.

   Takie spotkania dały okazję do poznania się osób odpowiedzialnych za sprawy szacowania szkód łowieckich. Pozwoliły również na wymianę cennych doświadczeń oraz poglądów na temat szacowania szkód w nowych realiach prawnych.

 

Oprac. A.Ch., D.W-W.

Fot. arch N-ctwa.