Asset Publisher Asset Publisher

użytkowanie lasu

 

   Ze względu na dobra materialne jakie możemy uzyskać z lasu, czynności prowadzące do ich otrzymania dzielimy na:

       -użytkowanie główne, czyli pozyskiwanie surowca drzewnego

      -użytkowanie uboczne, czyli pozyskiwanie płodów runa leśnego, stroiszu, wikliny, kory, żywicy, dziczyzny, kopalin i   innych

  Średnioroczne zadania w ramach użytkowania głównego:

            pozyskanie grubizny – 88,8 tys m3

            pozyskanie drobnicy – 8,0 tys m