Asset Publisher Asset Publisher

Betlejemskie Światło Pokoju już z Nami

Przebyło długą drogę, ale jest już u nas, w Nadleśnictwie Strzelce Krajeńskie.

Dzięki nieodzownym harcerkom i harcerzom światełko z samego Betlejem będzie rozświetlało i ogrzewało nasze serca i myśli. Dziękujemy! Betlejemskie Światło Pokoju zostało zapalone w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem, a dzięki skautom, rozprzestrzenia się na prawie całą Europę. W 1991 r. w akcję włączyli się polscy harcerze i za ich pośrednictwem do mieszkańców polskich miast i wsi trafia ten magiczny płomień. Więcej o tej akcji można przeczytać tutaj: https://swiatlo.zhp.pl/idea/