Asset Publisher Asset Publisher

obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu województwa lubuskiego:

Zatwierdzone rozporządzeniem Nr 3 Wojewody Gorzowskiego z dnia 17.02.2005r w sprawie obszarów chronionego krajobrazu.

  • „Puszcza Drawska" obowiązującym aktem prawnym jest Uchwała Nr L/795/18 sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 29.10.2018r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 02.11.2018r. poz. 2530) Położony jest w gminach Dobiegniew, Drezdenko, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie i Zwierzyn. Na terenie Nadleśnictwa obejmuje powierzchnię 4 680,73 ha
  • „Puszcza Barlinecka" obowiązującym aktem prawnym jest Uchwała Nr  XXVII/399/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20.02.2017r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 28.02.2017r., poz. 472). Położony jest w gminach Kłodawa, Lubiszyn, Santok, Strzelce Krajeńskie i Zwierzyn. Na terenie Nadleśnictwa obejmuje pow. 4 875,66 ha
  • „4-Dolina Warty i Dolnej Noteci" obowiązującym aktem prawnym jest Uchwała Nr  XLII/625/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26.02.2018r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2018r., poz.505). Na terenie Nadleśnictwa obejmuje powierzchnię tylko w zasięgu terytorialnym.

 

Obszary chronionego krajobrazu województwa zachodniopomorskiego:

ustanowiony Uchwałą nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dn. 15.09.2009r w sprawie obszarów chronionego krajobrazu

  • „F – Bierzwnik" obowiązującym aktem prawnym jest Uchwała Nr XXX/470/18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dn. 27.02.2018r.r w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2018, poz. 1406)  Położony na terenie gmin Krzęcin, Bierzwnik, Choszczno, Drawno. Obejmuje powierzchnię 241,47 ha obszaru Nadleśnictwa.