Asset Publisher Asset Publisher

obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu województwa lubuskiego:

Zatwierdzone rozporządzeniem Nr 3 Wojewody Gorzowskiego z dnia 17.02.2005r w sprawie obszarów chronionego krajobrazu.

  • „Puszcza Drawska",   pow. 4 601 ha (w n-ctwie)
  • „Puszcza Barlinecka", pow. 4 885 ha (w n-ctwie)  
  • „4-Dolina Warty i Dolnej Noteci" tylko w zasięgu terytor. n-ctwa

 

Obszary chronionego krajobrazu województwa zachodniopomorskiego:

ustanowiony Uchwałą nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dn. 15.09.2009r w sprawie obszarów chronionego krajobrazu

  • „F – Bierzwnik" pow. 239 ha ( w n-ctwie)