Asset Publisher Asset Publisher

obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu województwa lubuskiego:

 

            Zatwierdzone rozporządzeniem Nr 3 Wojewody Gorzowskiego z dnia 17.02.2005r w sprawie obszarów chronionego krajobrazu.

- „1-Puszcza Drawska",   pow. 4 692 ha (w n-ctwie)

- „2-Puszcza Barlinecka", pow. 4 826 ha (w n-ctwie)  

- „4-Dolina Warty i Dolnej Noteci" tylko w zasięgu terytor. n-ctwa

 

Obszary chronionego krajobrazu województwa zachodniopomorskiego:

 

           ustanowiony Uchwałą nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dn. 15.09.2009r w sprawie obszarów chronionego krajobrazu

- „F – Bierzwnik" pow. 289 ha ( w n-ctwie)