Asset Publisher Asset Publisher

parki krajobrazowe

Gorzowski Park Krajobrazowy pierwotnie Barlinecko – Gorzowski Park Krajobrazowy, w dniu 29.04.2021r. Uchwałą Sejmiku województwa lubuskiego, w części położonej na obszarze województwa lubuskiego, otrzymuje nazwę Gorzowski Park Krajobrazowy. Ogólna powierzchnia parku obejmuje teren gminy Kłodawa (8 619,32 ha) i Strzelce Krajeńskie (3 642,48 ha). Powierzchnia Parku na  terenie Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie wynosi 4553,03 ha i obejmuje część powierzchni leśnictw: Danków, Buszów, Wielisławice, Wilanów i Wełmin.

Celem ochrony Parku jest zachowanie i popularyzacja jego wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych w warunkach zrównoważonego rozwoju poprzez:

  • utrzymanie i odtwarzanie krajobrazu zbliżonego do naturalnego oraz harmonijnych krajobrazów kulturowych,
  • zachowanie i szczególną ochronę następujących elementów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych