Asset Publisher Asset Publisher

parki krajobrazowe

 

   Barlinecko – Gorzowski Park Krajobrazowy  utworzony Rozporządzeniem nr 27 Wojewody Gorzowskiego z dn. 23.10.1991r.. Ogólna powierzchnia parku zgodnie z Rozporządzeniem nr 15 Wojewody Gorzowskiego z dnia 28 lutego 2006r wynosi  23 982,91 ha. Powierzchnia Parku na terenie Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie wynosi 4 567 ha i obejmuje część powierzchni leśnictw: Danków, Buszów, Wielisławice, Wilanów i Wełmin .

   Celem utworzenia BGPK jest ochrona i zachowanie walorów krajobrazowych środowiska, wartości kulturowych, przyrodniczych oraz dydaktycznych i wypoczynkowych dla ludności, gdzie lasy stanowią 81% pow. parku.

   Walory krajobrazowe i przyrodnicze Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego to między innymi:

buczyna pomorska na wzgórzach morenowych i zboczach wąwozów

olsy źródliskowe i łęgi jesionowo-olszowe

torfowiska

zbiorowiska roślin kserotermicznych (sucho i ciepłolubne)

zespoły roślin wodnych

jary i wąwozy ze skałami osadowymi