Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej

Nazwa projektu: Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia bioróżnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej

Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0042/16

Beneficjent: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych  w Szczecinie

Planowany całkowity koszt realizacji projektu:  2.905.578,96 zł,   kwota   dofinansowania   2.465.846,54 zł

Planowany okres realizacji: lata 2018 – 2021

Opis projektu: Główne cele projektu to ochrona cennych siedlisk  przyrodniczych oraz rzadkich i chronionych gatunków przed nadmierną antropopresją , która wynika z nieukierunkowanego ruchu turystycznego. Cel  zostanie osiągnięty poprzez stworzenie i modernizację infrastruktury turystycznej, która pozwoli zminimalizować negatywny wpływ na obszary Natura 2000, będące ostoją cennych gatunków i siedlisk.

Lokalizacja projektu: nadleśnictwa Barlinek, Bogdaniec, Kłodawa, Strzelce Krajeńskie.
Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Barlinek obejmuje południowo-zachodnią część województwa zachodniopomorskiego oraz północny fragment województwa lubuskiego.
Terytorialny zasięg działania Nadleśnictwa Bogdaniec obejmuje swoim zasięgiem województwo lubuskie, powiat Miasto Gorzów Wlkp., gminy Miasto Gorzów Wielkopolski, powiat gorzowski; miny Bogdaniec, Witnica, Lubiszyn, Kłodawa.

Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Kłodawa północna część województwa lubuskiego, na terenie powiatu gorzowskiego gmin Kłodawa, Santok, powiatu miasta Gorzów Wielkopolski i powiatu strzelecko - drezdeneckiego gminy Zwierzyn.

Administracyjnie grunty Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie położone są na terenie dwóch województw: lubuskiego i zachodniopomorskiego; na terenie trzech powiatów: Gorzowskiego, Strzelecko-Drezdeneckiego i Choszczeńskiego. Obejmują sześć gmin: Kłodawa, Strzelce Kraj., Stare Kurowo, Zwierzyń, Dobiegniew i Bierzwnik.

Projekt swoim zasięgiem obejmuje Puszczę Gorzowską.