Asset Publisher Asset Publisher

Oferta edykacyjna

„Edukacja leśna na cztery pory roku"

Wiosna

 • profilaktyka przeciwpożarowa: organizowanie wspólnie z Powiatową Komendą Straży Pożarnej i Komendą Powiatową Policji w Strzelcach Kraj. prelekcji w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich na terenie nadleśnictwa pt.: „Ogień wróg lasu", „STOP wypalaniu traw", „Ratujmy skowronki".
 • robocze spotkanie z przedstawicielami Policji oraz zawodowej i ochotniczej Straży Pożarnej dotyczące profilaktyki przeciwpożarowej, sposobów przeprowadzania akcji gaśniczych, wykrywania sprawców podpaleń i możliwości ograniczenia pożarów na terenie nadleśnictwa.
 • współorganizowanie z Radami Sołeckimi imprez okolicznościowych z okazji „Dnia Dziecka".
 • zajęcia terenowe lub kameralne w szkołach, bądź świetlicach szkolnych dla dzieci i młodzieży według zgłaszanego zapotrzebowania tematycznego.
 • zajęcia terenowe dla dorosłych (Strzeleckie „AMAZONKI", Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Olimpijczyka „GROT").
 • akcje edukacyjne z okazji Dnia Wody (22.111.), Dnia Ziemi (22.1V.), Święta Polskiej Niezapominajki (15.V.).
 • akcja edukacyjna „Dzień Bociana Białego" skierowana do wszystkich grup wiekowych współorganizowana z PTOP „Salamandra", KOO, WTZ „8kroków", placówkami oświatowymi, ARiMR, RDOŚ w Gorzowie Wlkp.
 • spotkania promujące mobilną aplikację turystyczną „Puszcza Gorzowska" skierowane do wszystkich grup wiekowych i współorganizowane z nadleśnictwami partnerskimi oraz lokalnym samorządem;

Lato

 • zajęcia edukacyjne (pogadanki, pokazy audiowizualne, konkursy) dla uczestników półkolonii organizowanych przez Strzelecki Ośrodek Kultury oraz przez Rady Sołeckie.
 • zajęcia edukacyjne (pogadanki, pokazy audiowizualne, gry i zabawy) dla odpo- czywających w Ośrodku Kolonijnym Sportowo-Wypoczynkowym im. Brata Krystyna i Centrum Turystycznym „CADET" w miejscowości Długie oraz na obozach harcerskich na terenach leśnych nadleśnictwa.
 • robocze spotkanie z przedstawicielami Kół Łowieckich, które dzierżawią obwody na terenie nadleśnictwa, na temat zagospodarowania łowisk
 • zajęcia kameralne w Izbie Leśnej, szkołach, bądź świetlicach szkolnych dla dzieci i młodzieży z pokazem filmów DVD: „Dzik Ryjo"; „Leśna wycieczka"; „Skrzydlaci sprzymierzeńcy lasu"; „Ballada o drewnie"; „Drewno - ekosurowiec"; „Znane i nieznane profesje i zwyczaje związane z lasem" i in.
 • spotkania promujące mobilną aplikację turystyczną „Puszcza Gorzowska" skierowane do wszystkich grup wiekowych i współorganizowane z nadleśnictwami partnerskimi oraz lokalnym samorządem;

Jesień

 • rajdy rowerowe i piesze na terenach leśnych nadleśnictwa połączone z promocją mobilnej aplikacji turystycznej „Puszcza Gorzowska"
 • robocze spotkanie z pedagogami dotyczące zasad współpracy, terminów i miejsc spotkań oraz przygotowania pomocy dydaktycznych
 • współorganizowanie obchodów „Sprzątania Świata", m.in.: ze Starostwem Powiatowym, Radami Sołeckimi;
 • obchody „Święta Drzewa" skierowane do wszystkich grup wiekowych, a współorganizowane z lokalnym samorządem, firmami drzewnymi i zakładami wykonującymi usługi leśne;
 • zajęcia terenowe lub kameralne w szkołach, bądź świetlicach szkolnych dla dzieci i młodzieży według zgłaszanego zapotrzebowania tematycznego
 • zajęcia terenowe lub kameralne dla dorosłych (m.in.: Strzeleckie „AMAZONKI", Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Olimpijczyka „GROT", Warsztaty Terapii Zajęciowej)

Zima

 • pogadanki: spotkanie z leśnikiem, rozmowy o drzewach na zimowiskach organizowanych przez Strzelecki Ośrodek Kultury, Rady Sołeckie.
 • akcja dokarmiania ptaków wspólnie ze wszystkimi szkołami na terenie nadleśnictwa
 • szkolenie z zakresu prowadzenia gospodarki łowieckiej na dzierżawionych obwodach łowieckich.
 • zajęcia terenowe lub kameralne w szkołach, bądź świetlicach szkolnych dla dzieci i młodzieży według zgłaszanego zapotrzebowania tematycznego
 • zajęcia kameralne w Izbie Leśnej (budynek n-ctwa), szkołach, bądź świetlicach szkolnych dla dzieci i młodzieży z pokazem filmów DVD: Dzik Ryjo"; „Leśna wycieczka"; „Ballada o drewnie"; „Drewno - ekosurowiec"; „Znane i nieznane profesje i zwyczaje związane z lasem", „Łowiectwo w polskich lasach".

Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie jest otwarte na współpracę i w miarę swych możliwości dopomoże wszelkim podmiotom, które zwrócą się o pomoc w organizacji wyjazdów do lasu, zielonych lekcji, pogadanek, szkoleń itp..

Zainteresowanych prosimy o kontakt z liderem edukacji leśnej w Nadleśnictwie Strzelce Krajeńskie - Panią Darią Wyrembelską-Wacławską.

e-mail: daria.waclawska@szczecin.lasy.gov.pl
telefon: 95-763-10-60 (*333)