Asset Publisher Asset Publisher

Pożar zawsze jest groźny!

Pomimo niedzielnych opadów, zagrożenie wystąpienia pożarów w strzeleckich lasach jest nadal wysokie. O czym świadczy pożar w leśnictwie Sławno.

W ubiegłym tygodniu stopień zagrożenia pożarowego, czyli poziom prawdopodobieństwa zaistnienia pożaru w danym dniu, w zależności od dynamicznych zmian pogodowych i wilgotności ściółki, w godzinach porannych wynosił: 2 (średni), zaś po godzinie 13tej : 3 (duży). Po niedzielnych, popołudniowych opadach zagrożenie spadło do 0. Jednak prognoza z wczoraj na godzinę 13tą wykazała zagrożenie w stopniu: 2 (średnie). A już ok. godz. 17-tej Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny nadleśnictwa wykrył pożar lasu. Paliła się ścioła w 22-letnim drzewostanie sosnowym. Dyżurująca obsługa samochodu patrolowo-gaśniczego ze strzeleckiego nadleśnictwa była pierwsza na miejscu zdarzenia. Ze względu na poważne zagrożenie dla lasu wezwano służby ratownicze – łącznie w akcji gaśniczej brały udział 2 jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz 4 zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej. Dokonane zostały również 3 zrzuty gaśnicze przez 2 samoloty.

Niech to zdarzenie będzie dla wszystkich przestrogą, aby nie kierować się tylko statystyką lecz rozwagą i ostrożnością!

Pamiętaj! W lesie oraz na terenach śródleśnych zabronione jest używanie otwartego ognia, rozpalanie ognisk, czy grilli.

Aktualna mapa zagrożeń pożarowych lasów (lasy naszego nadleśnictwa znajdują się w strefie prognostycznej 10_D) tutaj: http://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/

Oprac.: D.W-W.
Fot. A.Langner

Co zrobić jeśli zauważymy pożar w lesie ?
Niezwłocznie zgłosić do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, numer 112. Centrum jest w stałym kontakcie z wieloma służbami, również z dyżurującym Punktem Alarmowo-Dyspozycyjnym w nadleśnictwie.