Wydawca treści Wydawca treści

hodowla lasu

Wykaz obiektów selekcyjnych  Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie zaewidencjonowanych w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego :

            drzewa mateczne ~ 11 szt, w tym: So – 10, Św - 1

            wyłączone drzewostany nasienne (WDN) ~ So – 25,98 ha

            gospodarcze drzewostany nasienne (GDN) ~ So – 239 ha

                                                                                               Bk – 20 ha

                                                                                              Db.b. - 20 ha

                                                                                              Ol  - 2 ha

            drzewostany zachowawcze ~So – 12,36 ha

            uprawy pochodne ~ So – 52 ha

                                             Bk – 37 ha

 

Średnioroczne zadania w ramach hodowli lasu:

            odnowienia na powierzchniach otwartych: 52 ha

            odnowienia w rębniach złożonych: 107 ha

            wprowadzanie podsadzeń produkcyjnych: 22 ha

            pielęgnacja gleby: 180 ha

            zabieg czyszczeń wczesnych: 117 ha

            zabieg czyszczeń późnych: 128 ha