Wydawca treści Wydawca treści

obiekty edukacyjne

Izba edukacji leśnej:

  • wiata Leśnego Centrum Ekologicznego w Dankowie – obiekt funkcjonujący sezonowo, w pomieszczeniu zamkniętym, który może pomieścić ok. 80 osób. Wyposażony w 8 stołów z ławami, aneks kuchenny, a w centralnej części wiaty znajduje się palenisko. Ponadto, wiata posiada takie podstawowe wyposażenie jak prąd, woda, toalety oraz podjazd dla wózków

Inne obiekty, czyli oznakowane miejsca w terenie, merytorycznie niezwiązane z bezpośrednią gospodarką leśną, a wykorzystywane do realizacji edukacji leśnej społeczeństwa:

  • ogród Leśnego Centrum Ekologicznego w Dankowie - ze ścieżkami spacerowymi, który wraz z placem zabaw dla dzieci, zadaszonymi ławostołami stanowi kompleks dydaktyczno–rekreacyjny;

  • miejsce biwakowania w leśnictwie Buszów (oddz. 24 h) - ogólnodostępne miejsce zagospodarowania turystycznego nad jeziorem Dankowskim Wielgim, ok. 0,5 km od miejscowości Danków, wyposażone w zadaszone wiaty, ławy, stoły, szereg tablic dydaktycznych oraz posiadające wyznaczone i zabezpieczone miejsce na ognisko;

  • miejsce odpoczynku zagospodarowania turystycznego w leśnictwie Złotawa (oddz. 180 h), w miejscowości Rokitno, wyposażone w zadaszone ławostoły i tablice dydaktyczne;

  • trasa i miejsca odpoczynku szlaku rowerowego  „Szlakiem Rezerwatów” -  szlak stanowi pętlę, rozpoczyna się i kończy w Strzelcach Krajeńskich, biegnie przez urozmaicone tereny leśne, odwiedza 3 rezerwaty oraz pomniki przyrody. Jedną z wielu atrakcji szlaku jest m.in.  punkt widokowy usytuowany na zboczu wąwozu nad serpentyną rzeki Santoczna; długość – 37 km;

  • trasa i miejsca odpoczynku szlaku rowerowego „Dankowski Szlak”-  rozpoczyna się w Strzelcach Krajeńskich i dalej w kierunku północno-zachodnim wiedzie do Dankowa, prowadzi m.in. przez tereny leśne Gorzowskiego Parku Krajobrazowego,  jest łatwa do pokonania, dlatego też, z powodzeniem może być wykorzystana przez dzieci; długość trasy – 14,5 km;

  • trasa i miejsca odpoczynku szlaku rowerowego „Poznański szlak”- szlak stanowi pętlę, rozpoczyna się i kończy w Strzelcach Kraj.. Kierując się na wschód, prowadzi do miejscowości Długie, odwiedzając urokliwe miejsca nad większymi bądź mniejszymi zbiornikami wodnymi, ścieżka może stanowić alternatywną trasę dojazdu do wypoczynkowej miejscowości Długie, długość trasy – 27,5 km;

  • trasy i miejsca odpoczynku łącznie 6 ścieżek spaceru nordyckiego o sumarycznej długości tras 31 km, które przebiegają przez leśnictwa Długie, Buszów, Danków , Wełmin