Wydawca treści Wydawca treści

obszary natura 2000

Na terenie naszego nadleśnictwa wyznaczone są cztery obszary  NATURA 2000 :

 

- obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO) „Puszcza Barlinecka" PLB080001– leśnictwa: Buszów, Danków, Wielisławice, Wilanów, Wełmin, Górki; powierzchnia ogólna 6 433 ha,
[Rozp. Ministra Środowiska z dn. 05.09.07r].

- obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO) „Lasy Puszczy nad Drawą" PLB320016– leśnictwa: Chomętowo, Długie, Złotawa; powierzchnia ogólna 4 697 ha,
[Rozp. Ministra Środowiska z dn. 05.09.07r].

- specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO)  „Uroczyska Puszczy Drawskiej" PLH 320046- leśnictwa: Chomętowo, Długie; powierzchnia ogólna 686 ha,
[ decyzja Komisji Europejskiej z dn. 12.12.08r] .

- specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO)  „Ostoja Barlinecka" PLH 080071 leśnictwa: Buszów, Danków, Wielisławice, Wilanów, Wełmin, Górki; powierzchnia ogólna 6 731 ha.