Wydawca treści Wydawca treści

obszary natura 2000

Obszary Specjalnej Ochrony (OSO):

  • obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO) Puszcza Barlinecka PLB080001. Obejmuje powierzchnią powiaty: choszczeński, myśliborski, strzelecko-drezdenecki, gorzowski. Na terenie Nadleśnictwa powierzchnia 6 601,07 ha, leśnictwa: Buszów, Danków, Wielisławice, Wilanów, Wełmin, Górki; Utworzony na podstawie Rozp. Ministra Środowiska Dz. U. 07.179.1275 z 28.09.2007r.

  • obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO) Lasy Puszczy nad Drawą PLB320016. Obejmuje powierzchnią powiaty: wałecki, czarnkowsko-trzcianecki, choszczeński, strzelecko-drezdenecki, drawski.  Na terenie Nadleśnictwa powierzchnia 4 713,67 ha,  leśnictwa: Chomętowo, Długie, Złotawa; (Rozp. Ministra Środowiska z dn. 05.09.07r. Dz. U. 07.179.1275 z 28.09.2007r.)

  • obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO) Dolina Dolnej Noteci PLB080002. Obejmuje powierzchnią powiaty: Gorzów Wlkp., strzelecko-drezdenecki, gorzowski. Powierzchnia w zasięgu Nadleśnictwa 1,41 ha. – leśnictwo Złotawa. Utworzony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 05.09.2007r. (Dz.U.07.179.1275 z 28.09.2007r)

Specjalne Obszary Ochrony (SOO):

  • specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO) Uroczyska Puszczy Drawskiej PLH320046. Obejmuje powierzchnią powiaty: wałecki, czarnkowsko-trzcianecki, choszczeński, strzelecko-drezdenecki, drawski. Na terenie Nadleśnictwa - leśnictwo Długie i Chomętowo  obejmuje   685,84 ha.  Utworzony na podstawie decyzji Komisji Europejskiej Dz. Urz. Unii Europejskiej 13.02.2009r., L 43 str. 63.

  • specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO) Ostoja Barlinecka PLH080071. Obejmuje powierzchnią powiaty: choszczeński, myśliborski, strzelecko-drezdenecki, gorzowski. Na terenie Nadleśnictwa powierzchnia  6 734,71 ha - leśnictwa: Buszów, Danków, Wielisławice, Wilanów, Wełmin, Górki; (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej  L 33 str. 146 z 08.02.2011r.).