OCHRONA RYBOŁOWA PANDION HALIAETUS NA WYBRANYCH OBSZARACH SPA NATURA 2000 W POLSCE

 

"OCHRONA RYBOŁOWA PANDION HALIAETUS NA WYBRANYCH OBSZARACH SPA NATURA 2000 W POLSCE"

Nr LIFE15 NAT PL000819  LIFEPandionPL

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska u Gospodarki Wodnej oraz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowego i Komitetu Ochrony Orłów         

Celem projektu jest zatrzymanie spadku oraz uzyskanie wzrostu liczebności rybołowa na terenie Polski.

Projekt dotyczy ochrony gatunku wymienionego w m.in:

Załączniku I Dyrektywy Ptasiej.

Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (2001) gdzie gatunek ma status VU –gatunek narażony na wyginięcie.

Załączniku II konwencji z Bonn

Załączniku II konwencji Waszyngtońskiej (CITES).

 

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem z dnia 7 października 2014 r. o ochronie gatunkowej zwierząt rybołów jest gatunkiem objętym ochroną ścisłą i wymaga ochrony czynnej. Obecnie w Polsce jest bardzo nielicznym gatunkiem (ok. 30 par) z tendencja spadkową populacji, o wysokim statusie zagrożenia, dla którego utrzymanie stabilnej populacji wymaga podjęcia działań ratunkowych daleko wykraczających poza ochronę bierną. Rybołów jest jednym z najrzadszych lęgowych ptaków szponiastych w Polsce.

Całkowity budżet projektu wynosi:   1 373 484 EURO

 

Więcej informacji dotyczących projektu: http://www.rybolowy.pl