Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Rezerwat Przyrody „Wilanów"

ustalony Zarządzeniem nr 32/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dn. 07.07.2011r (I powołanie: Zarządzenie MLiPD z dnia 30.12.1966r). o pow. 63,82 ha w całości położony na terenie nadleśnictwa, w leśnictwie Wilanów (gm. Kłodawa). Jest to rezerwat leśny, gdzie celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego pochodzenia naturalnego z udziałem buka na krańcowym stanowisku gromadnego zasięgu, z charakterystycznym bogatym runem.

Rezerwat Przyrody „Buki Zdroiskie im. Prof. Lucjana Agapowa"

utworzony Zarządzeniem MLiPD z dnia 12.10.1982r. W roku 2019 Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. otrzymuje nazwę „Buki Zdroiskie im. Prof. Lucjana Agapowa”. Obejmuje obszar o łącznej powierzchni 78,42 ha i położony jest na terenie Nadleśnictwa Strzelce Kraj. (leśnictwa Wełmin i Górki , gm. Strzelce Kraj. oraz Zwierzyn) i Nadleśnictwia Kłodawa.

Rezerwat krajobrazowo-leśny, gdzie celem ochrony jest zachowanie fragmentu naturalnego lasu mieszanego o charakterze buczyny pomorskiej występującej na granicy zasięgu, na zboczu malowniczego wąwozu wzdłuż rzeki Santoczna.

Rezerwat Przyrody „Rzeka Przyłężek"

ustalony Zarządzeniem nr 60 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dn. 05.12.2011r. (I powołanie: Zarządzenie MOŚZNiL z dnia 11.12.1995r.) o pow. 35.02 ha, z czego 25,59 ha leży na terenie Nadleśnictwa Strzelce Kraj.( leśnictwa Wilanów, gm. Kłodawa), pozostała część leży na terenie Nadleśnictwa Kłodawa.

Jest to rezerwat faunistyczny, gdzie celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu rzeki Przyłężek, będącego siedliskiem dla występujących w rzece ryb łososiowatych oraz nadbrzeżnych skarp i otaczających rzekę drzewostanów.

Rezerwat Przyrody „Mszar Rosiczkowy koło Rokitna"

Torfowiskowy rezerwat utworzony Zarządzeniem nr 19/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia 01.09.2009r. o powierzchni 3,40 ha położony na terenie leśnictw Długie i Złotawa (gm. Strzelce Kraj.). Celem ochrony jest zachowanie zbiorowisk roślinności bagiennej i torfowiskowej.

Rezerwat Przyrody „Mszar Przygiełkowy – Długie im. Huberta Jurczyszyna"

Torfowiskowy rezerwat utworzony Zarządzeniem nr 20/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia 01.09.2009r. o powierzchni 7,75 ha położony w leśnictwie Długie (gm. Strzelce Kraj.). Celem ochrony jest zachowanie zbiorowisk roślinności bagiennej i torfowiskowej, szczególnie mszaru przygiełkowego oraz mszaru wysokotorfowiskowego.