Wydawca treści Wydawca treści

użytkowanie lasu

Użytkowane lasu oznacza korzystanie z jego zasobów. Ze względu na typ pozyskiwanych surowców użytki możemy podzielić na główne, do których zalicza się drewno, oraz uboczne. Do użytków ubocznych należą między innymi płody runa leśnego, rośliny lub ich części (często wykorzystywane w przemyśle farmaceutycznym), drzewka choinkowe oraz dziczyzna.

Wielkość użytkowania głównego, czyli ilość zaplanowanego do pozyskania drewna wynika z planu urządzenia lasu, który jest dokumentem sporządzanym na 10 lat i stanowi podstawę funkcjonowania Nadleśnictwa. Jednocześnie rozmiar użytkowania jest ustalony w taki sposób, aby nie przekroczył możliwości produkcyjnych lasu i zapewniał stały wzrost zapasu drewna w lesie, tzw. drewna na pniu.

W chwili obecnej Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie pracuje w ramach Planu Urządzenia Lasu na lata 2020-2029, w którym określono następujący rozmiar zadań:

  • Średnioroczne pozyskanie drewna w cięciach rębnych – 57,5 tys. m3
  • Średnioroczne pozyskanie drewna w cięciach przedrębnych (obejmuje zabiegi pielęgnacyjne – trzebieże wczesne oraz późne) – 42,6 tys. m3

  • Powierzchniowy etat cięć dla użytkowania przedrębnego – 10 304,20 ha (w całym okresie obowiązywania Planu Urządzenia Lasu).